bosch niebieski

«Wróć | Fergis Bosch Poznań Sklep Narzędzia » Regulamin


Kategorie
Klub BSS

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

zawartość koszyka:
0 produktów

łączna cena:
0,00 PLN

kupuję
Logowanie

ilość produktów:
0 produkty

zobacz
Fergis Allegro

Regulamin

   

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.fergis.com.pl jest prowadzony przez sprzedającego P.H.U. FERGIS A. Gessner, W. Sylwestrzak, ul. Słowiańska 40 i , 61-664 Poznań, tel. 61 821 61 34, fax 61 821 16 116, e-mail: fergis@best.net.pl . Działalność prowadzona jest w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Poznania, NIP 778-00-20-802, REGON 004849270

 2. Zakupy mogą być realizowane przez osoby pełnoletnie przez złożenie zamówienia na stronie internetowej. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 3. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu. W zależności od dostępności towarów zamówienia będą realizowane w ciągu 2-7 dni roboczych.

  Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 4. Ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich ( zawierają podatek VAT ). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 5. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres dostawy towaru oraz numer telefonu i adres e-mail.

 7. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy , Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającego przyjęcie zamówienia.

 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub wyborem opcji za pobraniem.

 10. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.Transport towarów odbywa się do Klienta poprzez firmy spedycyjne i wynosi dla paczki do 30 kg -20 zł przy płatności przelewem.

 11. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

 12. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 13. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 14. Zgodnie z obowiązującym prawem art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumentów Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14dni odstąpić od niej bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Formularz odstąpienia od umowy oraz wymienione zapisy ustawy znajdą Państwo >tutaj<. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 15. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 16. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania , świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 17. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

 18. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.Formularz odstąpienia od umowy oraz wymienione zapisy ustawy znajdą Państwo >tutaj<.

 19. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu . Jeśli towar spełnia wymienione w punkcie 16 niniejszego regulaminu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 20. Produkty są fabrycznie nowe, oryginalne i posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawione przez gwaranta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.

 21. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy ( podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.u. Nr 141 poz.1176 ze zm. ) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U. 2000 nr 22,poz.271 ze zmianami).

 22. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego , jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

 23. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

 24. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci maja prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. 2000 nr 22 poz 271 ze zm. oraz Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U.2002 nr 141 poz. 1176 ze zm. ), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku.- Kodeks cywilny ( Dz.U.1964 nr 16 poz. 93 ze zm. ).

 26. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sad właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 roku Kodeks postępowania cywilnego ( Dz.U. Nr 43 poz. 296 ze. zm. )

 27. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 28. Data opublikowania 19.11.2013 roku.